HOME |

Universiti Putra Malaysia (UPM) amat menitikberatkan keperluan dan keselesaan pelajar semasanya iaitu pelajar yang sedang menjalankan pengajiannya di UPM. Justeru, UPM menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar. Selain daripada itu, pelbagai program dan aktiviti bukan akademik dijalankan untuk pelajar semasa agar mereka berasa gembira semasa berada di UPM dan sekaligus dapat menyeimbangkan pencapaian akademik dan pembangunan insaniah untuk kehidupan lestari.

 

Pusat Islam Universiti sentiasa memberikan sumbangan dalam pelbagai bentuk perkidmatan. 
memenuhi kehendak Universiti Putra Malaysia dalam memberi perkhidmat terbaik bagi memenuhi kehendak masyrakat terutamanya kepada Mahasiswa, staf dan  komoniti setempat.

article
BAHAYA SIKAP TAKBUR DAN SOMBONG
Sifat takbur atau membesar diri adalah sifat yang hanya layak untuk Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaan yang ada pada-Nya, sifat ini membesari diri ini adalah sesuai dan layak bagi zat Allah. Bahkan ia adalah sifat sempurna yang wajib ada pada-Nya. Firman Allah SWT dalam surah al Hasyr, ayat 23 yang bermaksud
Safeguarding The Forests Through Reduced Impact Logging (RIL)
Memahami situasi semasa ‘bencana’ akibat ‘wabak’ selsema burung di Kelantan
More Articles...
news
SEMINAR PENDEKATAN WASATIYYAH 2018
WASATIYYAHBI
announcement

DIMAKLUMKAN , CAPAIAN UNTUK PUCH BAGI PERAKAM WAKTU DAN CUTI UPM YANG BOLEH DICAPAI DI SESAWANG

PUCH: http://perakamwaktu1.upm.edu.my/gologin.do 

E CITI : http://ecuti.upm.edu.my/login.php 

No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
;
UNDANG-UNDANG SIVIL VS UNDANG-UNDANG SYARI'AH
;
PERTANDINGAN KONTIGEN ANTI DADAH PERINGKAT UPM 2017
;
LAGU PUTRA GEMILANG
;
EKSPLORASI TAQWA 2016
follow us
C1537722100